Till lo.se Sök Meny

Internationellt

LO arbetar för att globaliseringens fördelar kommer fler till del och att problemen i det globaliserade arbetslivet ska hanteras gemensamt, bland annat genom arbetet med Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth och FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030. Social dialog är i fokus för LOs arbete, som det viktigaste verktyget för att uppnå målen om jämlikhet och bra arbetsvillkor internationellt.

LO driver på för Rättvis Klimatomställning (Just Transition) i Sverige, EU och världen. Klimaträttvisa är avgörande för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål om utsläppsminskningar och bibehålla det folkliga klimatengagemanget. LOs klimatprogram innehåller progressiva förslag på hur vi kan förena minskad klimatpåverkan med hög sysselsättning och tillväxt.

LO arbetar för att ett Socialt Protokoll fogas till EUs fördrag, i syfte att skapa en bättre balans mellan fackliga rättigheter och ekonomiska friheter. LO samarbetar här med fackliga organisationer och progressiva partier från hela Europa.

Läs hela beskrivningen Stäng beskrivningen

Bloggare i ämnet

Internationellt

"I dag fredag den 15 mars genomförs klimataktioner runt om i hela världen. Aktionerna är en angelägen påminnelse om att vi måste agera nu om vi ska klara Parisavtalets mål."

Till toppen av sidan

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.