Till lo.se Sök Meny
Arbetare i alla länder – förenen eder … gör din röst hörd!

Arbetare i alla länder – förenen eder … gör din röst hörd!

”Arbetare i alla länder – förenen eder ”! Det är en gammal, men fortfarande aktuell slogan. Det blev tydligt på Europafackets kongress i Wien. Kongressen är en kraftsamling för fackligt aktiva från 38 europeiska länder och har en rad internationella gäster.

Richard Trumka, ordförande för amerikanska facket AFL-CIO, höll ett eldigt tal om hur viktigt det är med sammanhållning internationellt. Han gav både en mörk och ljus bild över vad som händer i USA just nu. Vad händer när folk inte får det bättre, trots hårt arbete? När de märker att varken ekonomin eller demokratin fungerar för dem, utan bara för en liten klick högst upp? Då vänder de sig emot demokratin. Resultatet stavas Trump. Han påminde dock om att det är som mörkast precis innan det vänder. Den kollektiva mobiliseringen i olika rörelser i USA är större än på flera decennier; Occupy Wall Street, #meetoo, den lyckade kampanjen för höjd minimilön t 15 dollar/timme osv. Trumka berättar stolt att facket ökar nu i medlemsantal och applåderna vill inte ta slut.

Kanadensiska fackets ordförande Hassan Yussuf (CLC) talade också. Han, en migrant från Pakistan som kom till Kanada som 16-åring, berättade om vikten av integration och att alltid vara solidarisk mellan arbetstagare, oavsett var de kommer ifrån. Han tog också upp globala frågor och hur vi behöver göra globaliseringen mer rättvis. Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, (CETA) måste ha uppföljning och skydda arbetstagares rättigheter! Om inte Kanada och EU lyckas med detta, vem kan då lyckas? frågade Yussuf retoriskt.

Världsfackets ordförande Sharan Burrow lyfte upp vår tids ödesfråga som förenar hela världens arbetstagare; klimatet. Vi måste arbeta för en rättvis omställning och hjälpa de som förlorar jobbet pga den nödvändiga utfasningen av fossilt bränsle! Många talare tog också upp den klimatdemonstration som äger rum över hela världen idag fredag 24 maj och använde Världsfackets viktiga slogan ”There is no job on a dead planet”.

På en konferens som ägde rum i anslutning till kongressen deltog flera talare från andra länder. Fackliga aktiva från Ukraina beskrev det svåra läget i landet och lyfte det stora behovet att ha nära kontakter med EU och Europafacket. De bad också om stöd för arbetare som åker från Ukraina för att jobba i andra länder, så att de inte utnyttjas av företag och får dåliga arbetsvillkor.

En person från ILO, FNs organisation för arbetsmarknaden, berättade om deras arbete i östra Europa och Centralasien. I Uzbekistan arbetar man tillsammans med facket för att motverka barnarbete och tvångsarbete och i Georgien finns ett projekt för att förbättra arbetsmarknadslagstiftning. Han beskrev att bristen på arbete och hopp leder till radikalisering och han konstaterade att flera av de terroristattentat som har ägt rum de senaste åren har begåtts av personer från Centralasien.

Europafackets kongress äger rum på en plats som är vald med omsorg. Österrikes regering har – med stöd av extremhögern – fört en antifacklig politik sedan den tillträdde. Regeringen faller nu samman efter en rad skandaler och nyval väntar i höst. Våra fackliga kamrater i ÖGB, den österrikiska fackliga centralorganisationen hoppas på ett nytt styre och en ny inriktning, denna gång utan extremhögern.

Europafackets kongress äger rum i slutskedet av valrörelsens inför Europaparlamentsvalet. Både kongressen och valet handlar om Europas framtid. För demokrati, schyssta jobb, jämlikhet, jämställdhet och en rättvis omställning för ett ekologiskt hållbart samhälle. Mot rovdrift på människor och miljö, mot hat och hot. Det är mycket som står på spel. Vi har väldiga krafter emot oss. Därför är det extra viktigt att rösta på söndag. Facklig och politisk styrka europeisk och internationellt behövs.

Gör din röst hörd!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.