Till lo.se Sök Meny
Skattefördel arbetsgivarna

Skattefördel arbetsgivarna

Det kan kanske vara en lite skojig dag i dag – första april. Men tråkigt nog är det också idag som den nyligen införda skattereduktionen för fackföreningsavgifter slopas – i enlighet med Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion.

Från den 1 juli förra året återinfördes av en skattereduktion för fackföreningsavgift med 25 procent av den sammanlagda avgiften under ett år (förutsatt att den uppgår till minst 400 kronor) till en kostnad av 2,67 miljarder.

I inkomstskattelagen står att avgifter till föreningar inte ska vara avdragsgilla. Trots detta kan arbetsgivarna göra avdrag för medlemsavgifter till arbetsgivarföreningar genom att låta ett serviceföretag betala medlemsavgifterna och därefter dra av dessa som utgifter till serviceföretaget. Av det skälet infördes 2002 en skattereduktion för den del av fackliga medlemsavgiften som avsåg att finansiera facklig verksamhet. Motivet då (liksom vid återinförandet förra året) var att arbetstagarorganisationer har en viktig samhällsfunktion och man avsåg att skapa skattemässig likabehandling mellan arbetstagares och arbetsgivares medlemsavgifter.

Under den första Alliansregeringsperioden 2006–2010 genomfördes en rad reformer som skulle få stor betydelse för den fackliga anslutningen i Sverige. Skattesubventionen för fackföreningsavgift avskaffades den 1 januari 2007. Andra viktiga inslag var en kraftig höjning av avgiften till a-kassan, en försämrad arbetslöshetsförsäkring samt slopad skattereduktion för a-kasseavgifter. Det blev dyrare att vara med i både facket och a-kassan och försäkringen försämrades.

Politiken ledde till att antalet fackligt anslutna minskade med 245 000 individer från 2006 till 2008. Andelen fackligt anslutna arbetare minskade från 79 procent till 72 procent på bara två år. Politiken motiverades med att arbetslösheten skulle minska men fungerade även utmärkt för att försvaga facket. Den minskade arbetslösheten uteblev tyvärr.

Facklig anslutning 1990-2018 (anställda exkl. heltidstuderande)

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: LO (2018), Facklig anslutning år 2018

Som syns i diagrammet har den fackliga anslutningsgraden för arbetare fortsatt att minska sedan dess, vilket indikerar att den förda politiken inte är den enda svårighet som facket stått och står inför. Men tyvärr får det ju konsekvenser.

Exempelvis är det en (av flera) tänkbara förklaringar till att lönerna det senaste decenniet har ökat förhållandevis svagt i Sverige.

Förutom den uppenbara konsekvensen av långsam löneökning har dessutom den svaga utvecklingen gett Riksbanken problem med inflationsmålet.

Starka och ansvarstagande fackföreningar ger stabila förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen och bidrar också till att fördelningen av inkomsterna sker på ett acceptabelt sätt. Här är den amerikanska utvecklingen ett tydligt exempel på att det kan gå åt rakt motsatt håll, med kraftigt ökade löneskillnader och periodvis obefintliga reallöneökningar för stora grupper

De miljarder som sparas in på slopad skattereduktion för fackföreningsavgift används nu till ytterligare ett jobbskatteavdrag, det sjätte i raden. Skrattar bäst som skrattas sist, sägs det ju. Men vem skrattar egentligen åt denna utveckling? Det har periodvis varit ett högt spel med den svenska modellen och fackföreningsrörelsen. När ska de borgerliga partierna inse att en stark fackföreningsrörelse inte är ett hot mot svensk arbetsmarknad och ekonomi – utan en grundläggande förutsättning för tillväxt och för en god fördelning av samhällets resurser?

Ett svar på ”Skattefördel arbetsgivarna”

  1. Stefan Klein skriver:

    Förhoppningsvis kan detta hjälpa LO att inse att socialdemokraterna inte längre är ett parti för arbetare. Socialdemokraterna är enbart ett parti för socialdemokratiska karriärister. Nej, klipp banden, sluta pumpa in miljoner i pamp-partiet och lämna alla politiska uppdrag i S och sök stöd för arbetsrätten mm i hela riksdagen där det står att finna och LO’s ordförande borde med omedelbar verkan lämna sossarnas VU. Det är det enda raka, det får vara slut med jamsandet nu.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.