Till lo.se Sök Meny
Budgetmotionernas tid är nu

Budgetmotionernas tid är nu

I dag avgörs vilken ekonomisk politik som kommer att gälla inför nästa år. Vi har den mycket ovanliga situationen att vi den 12e december faktiskt ännu inte vet vilken budget som kommer att gälla nästa år. Moderaterna och KD  har ställt sig bakom en gemensam budgetreservation och hoppas på att denna ska få tillräckligt med stöd i riksdagen.

Den proposition som lagts av den sittande övergångsregeringen är en avskalad variant med ”oförändrade regler”. Denna är lagd med hänsyn tagen till det politiska läget och i väntan på en ny regering. LO-ekonomerna har i vår senaste prognos lyft det faktum att den föreliggande budgetpropositionen med oförändrade regler innebär en stram budget, eftersom en så kallad automatisk budgetförstärkning slår igenom. Vissa utgifter, som exempelvis för sjukpenningen och arbetslöshetsförsäkringen, kräver nya riksdagsbeslut varje år för att nivåerna ska följa löneutvecklingen. Detsamma gäller om statens bidrag till kommunerna ska öka med befolkningsutvecklingen. Utan sådana beslut kommer en allt lägre andel av löntagarna ha försäkringar som täcker 80 procent av inkomsten vid sjukdom och arbetslöshet. Och avsaknad av en automatisk uppräkning av statsbidragen till kommuner och landsting riskerar att innebära att de offentliga välfärdstjänsterna försämras.

Samtidigt ökar de offentliga inkomsterna ungefär i takt med tillväxten. Detta gör att det uppstår vad som kan likna ett utrymme för nya finanspolitiska reformer – trots att utrymmet egentligen kan innebära faktiska försämringar.

I oppositionens budgetmotioner utnyttjas detta utrymme friskt till favoritförslaget skattesänkningar. En snabb blick på de nyligen presenterade motionerna visar att det är Liberalerna som är mest intresserade av skattesänkningar – totalt med cirka 20 miljarder kronor. Lägre statlig inkomstskatt och slopad värnskatt ger en tydlig negativ fördelningsprofil. Moderaterna är god tvåa med totala skattesänkningar på cirka 14,5 miljarder kronor 2019. De prioriterar ett sjätte jobbskatteavdrag, utökat RUT-avdrag och lägre statlig inkomstskatt. Fördelningsprofilen är väntad även här. I en fördelningskalkyl gjord av riksdagens utredningstjänst framkommer att Moderaternas inkomstskattesänkningar ger mindre till de med lägre inkomster och betydligt mer till höginkomsttagarna, skillnaden är så stor som 4 500 kronor i snitt per år mellan den tiondel av befolkningen som tjänar allra minst och den tiondel som tjänar alla mest (decil 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: RUT 2018:1654

En annan skärnin­g av siffrorna visar att av dessa skattesänkningar på totalt 17 miljarder kronor fördelas 7 miljarder till kvinnorna och 10 till männen.

Inkomstskillnaderna måste minska – inte öka. LOs jämlikhetsutredning presenterade nyligen ett program för omfördelning med förslag om en rättvisare beskattning, stärkt ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och sjukdom samt bättre pensioner. Förutom för att pressa inkomstskillnaderna menar LO-ekonomerna att fortsatta finanspolitiska reformer är nödvändiga för att långsiktigt bibehålla nivån på välfärden och pressa arbetslösheten under dagens dryga 6 procent.

Skattesänkningar till höginkomsttagare har dock mycket lite att bidra med på dessa områden.

2 svar på ”Budgetmotionernas tid är nu”

 1. Lennart skriver:

  10% rabatt för en vara som kostar
  1000 kronor, blir mer vinst
  än om varan kostar 100 kronor.
  Är det då orättvist?

  1. Åsa-Pia Järliden Bergström skriver:

   Moderaternas skattepolitik innebär mindre omfördelning, ja.
   Jag utgår ifrån att din kommentar syftar på att en proportionell skattesänkning blir mer värd i kronor för en höginkomsttagare? Men en sänkning av den statliga inkomstskatten innebär enbart skattesänkningar till dem som har inkomster över 39000 kr/månaden. Ett utökat jobbskatteavdrag omfattar inte inkomster från sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. Därför blir även den procentuella ökningen av ekonomisk standard högre för de med högre inkomster (som synes i diagrammet).

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.