Till lo.se Sök Meny
Karōshi! Japanska män dör av överarbete, samtidigt som kvinnorna tvingas stanna hemma

Karōshi! Japanska män dör av överarbete, samtidigt som kvinnorna tvingas stanna hemma

På sekunden 9.00 går ridån upp och ordförande Rikio Kozu öppnar kongressen till RENGO, som är Japans fackliga centralorganisation. Geografiskt är det över 10.000 km mellan Japan och Sverige, men ändå är RENGO en av de fackliga organisationer i världen som står oss närmast. Facklig styrka räknas i antal medlemmar och inte antalet demonstrationer. Dessutom är både LO och RENGO pragmatiska och ansvarsfulla fack, som fokuserar på att uppnå konkreta resultat för medlemmarna genom dialog och förhandling. Precis som i Sverige ägnas den japanska våren åt avtalsrörelse – Shuntō!

UniOnion är RENGOs organiseringsmaskot, som tillsammans med ett centralt team på 10 personer, jobbar stenhårt på att organisera fler medlemmar genom att utveckla organisationsarbetet i alla branscher och utbilda lokala organisatörer. Målet 2020 är att gå från 7 till 10 miljoner medlemmar, framförallt bland arbetare i de allt vanligare otrygga anställningarna.

Japan är högteknologiskt på alla plan. Till och med offentliga toaletter är robotiserade. Under Tokyo-vistelsen besökte LOs ordförande en robotfabrik i Yamanashi, där känslan av att kliva rakt in i framtiden var påtaglig. Att få se robotar som bygger robotar, som bygger robotar, är som att befinna sig mitt i en science fiction film. Fackklubben på robotfabriken, där 70 procent av de 3.200 arbetarna är organiserade, berättar att Japans arbetare inte är rädda för att robotarna ska ta över deras jobb. Tvärtom, menar de att robotarna befriar dem från de tyngsta och farligaste jobben.

Utmaningarna för Japans arbetstagare är av en annan karaktär. Arbetskraftsbrist pga en åldrande befolkning (det finns 1,52 jobb per arbetssökande!) och en osund arbetslivskultur har gjort stress och press till ett växande problem. Att dö av överarbete är så vanligt i Japan att det till och med finns ett ord för det – Karōshi. Företagens syn på övertid som en självklarhet, och en förväntan på anställda att lägga sin fritid på socialt umgänge med kollegor och chefer, gör det svårt för människor att uppnå en bra balans mellan arbete och familjeliv.

Trots den stora arbetskraftsbristen, är alltså inte den japanska arbetsmarknaden riggad för föräldrar med små barn att delta i arbetslivet. Brist på förskoleplatser och långa arbetsdagar, gör att kvinnor tvingas välja mellan karriär och familj: 60 procent av alla kvinnor som fött barn lämnar arbetslivet och de flesta övriga jobbar deltid eller på olika korttidskontrakt. Allt fler kvinnor väljer bort barn och familj, vilket ytterligare förstärker den nedåtgående demografiska spiralen.

Att underlätta för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har varit en prioriterad fråga för Japans regering. Åtgärderna har dock främst handlat om lagstiftning kring lika anställningsvillkor, vilket inte räcker till när hindren grundar sig i inbitna strukturer, traditioner och helt konkret brist på både barnomsorg och äldreomsorg.

RENGO tycker att utvecklingen mot en jämställd arbetsmarknad går alldeles för långsamt och driver reformförslag inspirerade av Sveriges utveckling av förskola och föräldraförsäkring. I våras bjöd LOs ordförande in RENGOs ledning till Sverige, då de var intresserade av att lära sig mer om den svenska samhällsmodellen. Efter att ha besökt både förskoleverksamhet i Katrineholm och djupdykt i föräldraförsäkringen, var de övertygade om att Japan behövde göra en massiv investering för framtiden – för att möjliggöra ett jämställt och mera hälsosamt arbetsliv. ”En överlevnadsfråga för Japan” som deras fackliga ordförande uttryckte det!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.