Till lo.se Sök Meny
En valbudget, minsann!

En valbudget, minsann!

Det är klart att den budget som presenteras i dag är en valbudget på många sätt. Men låt oss se det positivt – äntligen har S, V och MP möjlighet att visa upp sin politik och vad som kommer att vara centrala områden för dem i valet. Budgetförslaget för 2018 är en offensiv satsning på de stora behov som finns i svensk ekonomi. Den innebär att Sverige nu har slagit in på en väg med en bättre gemensam välfärd, en mer sammanhållen skola, större möjligheter för kommunerna att klara finansieringen i framtiden och mer till de hushåll och individer som har det allra svårast att få ekonomin att gå ihop.

Bland den kritik som framförts träder risk för överhettning i ekonomi och kraftig försämring av de offentliga finanserna fram ur kulisserna. Men ingen överhettning är inom synhåll – inflationen ligger strax under eller på väg mot målet på 2 procent och inflationsförväntningarna ligger också runt 2 procent på ett par års sikt. De offentliga finanserna visar upp en mycket stark utveckling – både statsskulden och den samlade offentliga skulden sjunker som andel av BNP framöver.

Regeringen gör en del strukturella reformer i form av utbildningssatsningar för vuxna, som kommer att bidra till att arbetsmarknaden kan fungera bättre på sikt, men själva högkonjunkturen i sig är också positiv för att fler individer ska få chansen på arbetsmarknaden.

Men. De ökade inkomstskillnaderna måste adresseras ännu tydligare. Det är olyckligt att skatteförslaget med förändringar i 3:12-regelerna stoppades av oppositionen. Nu finns inte mycket i denna regerings budget som bidrar till att vända utvecklingen med ökade inkomstskillnader p.g.a. att de allra rikaste drar ifrån. Regeringens aviserade höjning av skatten på sparande på investeringssparkonton och kapitalförsäkring är bra, men långtifrån tillräcklig. Vad som behövs är en bred skattereform med fokus på jämlikhet genom rättvisare beskattning av kapitalinkomster.

När det gäller kapitalskatter och all annan ekonomisk politik kommer vi inom ett par veckor få en ännu tydligare bild av oppositionens och Sverigedemokraternas syn, när de presenterar sina budgetmotioner. Fler valbudgetar kommer – och det blir kanonbra att få fler kort på bordet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.