Till lo.se Sök Meny
Höststormar och handelspolitik!

Höststormar och handelspolitik!

Hösten har hittills varit ganska varm. Men på det handelspolitiska området har höststormen redan börjat. Kommer TTIP överleva hösten? Och vad händer med det färdig-förhandlade avtalet mellan EU och Kanada (CETA) Dessa frågor ställer sig flera nu. Kommande dagar väntas demonstrationer mot både TTIP och CETA äga rum framför allt både i Tyskland, Belgien, men också i Sverige. Nästa vecka möts EUs handelsministrar för att diskutera vägen framåt för EUs handelspolitik. (denna blogg tar främst upp TTIP, som också fått flest rubriker i media på sistone).

För några veckor sedan gick Tysklands vice kansler (och ordförande i Socialdemokraterna) Sigmar Gabriel ut och sa att TTIP förhandlingarna hade havererat. Strax efter gick både ledare i Frankrike och Österrike sa att TTIP – som det ser ut nu – inte är bra för Europeiska intressen. Häromdagen bekräftades denna åsikt av Handelsminister Mattias Fekl när han talade i Frankrikes parlament. Frankrikes EU-kommissionär Pierre Moscovici har uppmanat landet till att stå fast vid förhandlingsmandatet som EU-kommissionen fick för tre år sedan och som bekräftades av rådet så sent som i somras. Belgiens premiärminister har valt en något mer försiktig linje och anser att TTIP-förhandlingarna kanske behöver en paus.

Mot bakgrund av detta gick LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och EU- och handelsministern Ann Linde ut i en artikel i Aftonbladet. LO är överens med regeringen om att det är för tidigt att räkna ut TTIP-förhandlingarna. Det är uppenbart att det har gått trögare än många hoppats, men att det vore olyckligt om man gav upp nu! TTIP är en chans att öka handel och investeringar mellan de – just nu -största globala aktörerna.

Svensk fackföreningsrörelse har alltid haft en positiv grundsyn på öppenhet och frihandel. Sverige, som är ett litet exportberoende land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar. Digitalisering och e-handel, utsuddade gränser mellan varu- och tjänsteproduktion och det faktum att företagens produktion ofta består av långa och komplexa värdekedjor, är viktiga utgångspunkter i dagens globaliserade handelsutbyte. Därför behövs också moderna frihandelsavtal som inte bara handlar om tullar och tariffer.

Ett transatlantiskt handels- och investeringsavtal (TTIP) mellan de två största globala aktörerna, EU och USA, kommer att kunna utgöra en global mall för hur den nya generationens avtal kan slutas i framtiden, t.ex när det gäller arbetstagarnas rättigheter. LO har arbetat aktivt för att påverka förhandlingarna om TTIP i syfte att få ett avtal som bidrar till ökat välstånd, utan att det äventyrar demokratiska beslut och undergräver arbetstagares rättigheter. Arbetstagares rättigheter och villkor får aldrig betraktas som ett handelshinder! LO vill också slå vakt om det nationella politiska manöverutrymmet, särskilt när det gäller offentliga tjänster. Det är viktigt att både EUs och USAs ledare tar fasta på våra och andras krav och förväntningar! Vi har hittills nått framgångar hos EU både när det gäller det kontroversiella investeringsskyddet och arbetstagares rättigheter.

LO kongressen i juni tog vi avstamp för fortsatt påverkansarbete för att internationella handels- och investeringsavtal ska stå på demokratin och arbetstagarna sida. Vi har arbete framför oss, både i höst och kommande år. Vi behöver samtidigt stå upp för öppenhet och frihandel i en tid när många ropar på protektionism och stängda gränser. Och vi får aldrig glömma bort den fråga som hela tiden svävar över handelspolitikens område – fördelningen! Det globaliseringen med ökad handel och investeringar skapar måste fördelas mer rättvist än idag. Att vända sig mot handelsavtal som TTIP är fel sätt att möta denna utmaning på.

Så, trots den varma hösten har det som sagt stormat rejält på handelspolitikens område. Kommande dagar och veckor kommer det nog att fortsätta att blåsa. Både på gator och torg samt vid sammanträdesborden. Jag hoppas att EUs medlemsländer tar sig samman och att kommissionen kan fortsätta förhandlande om TTIP så långt det går.

—–
Läs mer på LOs hemsida om TTIP om högnivå-dialog om TTIP 31 maj, där det finns mycket information om vad LO och andra tycker om TTIP.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.