Till lo.se Sök Meny
Global Deal är verktyget för schyssta villkor och jämlikhet globalt

Global Deal är verktyget för schyssta villkor och jämlikhet globalt

”Vi delar samma planet, vi delar en global ekonomi, och i allt större utsträckning delar vi också en global arbetsmarknad. Därför delar vi också ansvaret för att hantera problemen i det globala arbetslivet.” Stefan Löfvens tydliga insikt om att globaliseringens fördelar och vinster måste komma fler till del och att världens ledare måste förbättra det globala styret, konkretiseras på onsdag i lanseringen av Global Deal for Decent Work & Inclusive Growth i FN.

Äntligen har vi en global ledare som lyckas samla statsministrar, presidenter, företagsledare och fackliga ledare kring utmaningen att minska ojämlikheten och visa att hela samhället kan gynnas av globalisering. Jag, som under tre år varit involverad i arbetet med att konkretisera konceptet Global Deal, får nypa mig i armen. Tänk att det nu finns ett internationellt verktyg som faktiskt har förutsättningarna för att förverkliga visionen om en globalisering som gynnar alla och kuvar ingen!

Det är lite fem-i-tolv-känsla, men det är ännu inte för sent att stävja den våg av högerpopulism och missnöje som sveper över världen och som bottnar i att människor ser sig som globaliseringens förlorare. Svaret är ju inte mer protektionism och mindre frihandel, utan som min kollega Susanne Lindberg Elmgren skriver: ”Det globaliseringen med ökad handel och investeringar skapar måste fördelas mer rättvist än idag.”

Verktyget för att kunna hantera problemen och tillvarata möjligheterna är samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden. Detta gäller hela vägen från lokal till global nivå. Om parterna ges centrala roller – och politiken bidrar där det behövs – är detta det mest effektiva sättet att hitta en balans mellan arbete och kapital. Konstruktiv partssamverkan är en mycket positiv samhällskraft. Arbetarna får schyssta villkor, företagen blir lönsamma och samhällsutvecklingen drivs åt rätt håll. Win-Win-Win!

Tyvärr är partssamverkan idag svag eller icke-existerande i stora delar av världen. På vissa håll finns varken rättigheter eller andra förutsättningar för ett meningsfullt fackligt arbete. På andra håll är arbetsgivarsidan oorganiserad. Det förekommer också att båda sidorna i och för sig finns på plats, men att förtroendet dem emellan är för tunt eller att uppbackningen från staten är för passiv. Det finns ett mönster i detta. Där partssamverkan är som svagast är ofta samhällsproblemen som störst. Där partssamverkan fungerar väl, uppnås fred på arbetsmarknaden vilket också leder till samhällsekonomisk stabilitet och effektivitet.

Konceptet Global Deal handlar inte om att utveckla ett nytt ramverk eller avtal som ska implementeras på uniformt sätt i alla länder eller skapa en ny internationell organisation. Istället syftar Global Deal till att dels utveckla en plattform för att lyfta frågan om partssamverkan, dels stärka befintliga samverkansstrukturer. Visionen om Global Deal är långsiktig men kräver politiskt engagemang och handling på kort sikt såväl på nationell som på global nivå. Ett Global Deal-initiativ kan bidra genom att ge politisk riktning och kraft till den övergripande utvecklingen samt systematisera och skala upp existerande processer. Global Deal kan bli ett effektivt verktyg för att implementera FNs hållbarhetsmål om anständigt arbete, inkluderande tillväxt och jämlikhet (mål 8 och 10 i Agenda 2030).

Global Deal är alltså inte ett mål i sig, utan ett verktyg för att generera resultat. Parterna kan i samverkan göra mycket mer för att sänka arbetslösheten, minska klyftorna, öka jämställdheten, säkra schyssta arbetsvillkor, kväva korruptionen, pressa tillbaka skattefusket och stoppa rovdriften på miljön. Genom samverkan och dialog globalt kan helt enkelt mycket mer göras för att skapa en rättvis, inkluderande och långsiktigt hållbar tillväxt.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.