Till lo.se Sök Meny
LO i världens centrum för frihandel för en dag

LO i världens centrum för frihandel för en dag

Idag inleds en unik konferens i LO-huset i Stockholm. LO står tillsammans med Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen värdar för en ”TTIP dialog” – en konferens om det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. De flesta använder den engelska beteckningen TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership.

I dialogkonferensen deltar representanter för arbetsmarknadens parter från många EU-länder, bland andra fackliga representanter från Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike, samt representanter för Europafacket och AFL/CIO (amerikanska facket) med flera organisationer. Deltagare från 17 av EU 28 medlemsländer finns på plats. Både USA och EU deltar på högsta nivå genom Michael Froman, USAs handelsminister (Unites States Trade Representative) och Cecilia Malmström, EUs handelskommissionär. Svenska regeringen representeras av den nya EU- och handelsministern Ann Linde.

En viktig orsak till att vi håller dialogkonferensen om TTIP är att vi tror att det behövs mycket mer öppen debatt om TTIP i Europa. Vi vill ha en öppen diskussion där olika åsikter möts. De som är mest kritiska, som t ex Greenpeace och Jordens vänner, finns bland de inbjudna deltagarna.

LO har skapat en sida med fakta och analyser. Där kan du läsa mer om LOs åsikter om TTIP, intervju med ordförande Karl-Petter Thorwaldsson mm. Sidan innehåller också länkar där du kan läsa vad andra tycker. Välkommen i debatten!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.