Till lo.se Sök Meny
Vi bygger Norden!

Vi bygger Norden!

Idag inleds årets toppmöte i den nordiska arbetarrörelsen SAMAK på Rönneberga utanför Stockholm, under Stefan Löfvens ledning. SAMAK är samarbetsorganet för de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i hela Norden.

Som grund för diskussionerna på SAMAK-toppmötet har vi gedigen forskning om den nordiska modellen, Nordmod2030, och tydliga politiska vägval för framtidens Norden, som togs på SAMAKs kongress förra året.

En av de största utmaningarna nu för den nordiska modellen är att säkra och vidareutveckla det organiserade nordiska arbetslivet på alla nivåer. Kollektivavtalsmodellen och ett organiserat arbetsliv är en av grundpelarna i den nordiska modellen, så när en växande del av arbetslivet består av otrygga sms-jobb sätts hela den nordiska modellen under press. Vi måste mobilisera både politiskt och fackligt mot detta för att kunna möta digitaliseringen och andra framtida möjligheter på ett effektivt sätt.

Fortsatta satsningar på utbildning och kompetensutveckling är svaret, inte lägre löner. Låglönelinjen leder bara till en mera tudelad arbetsmarknad och mindre jämlikhet, utan att fler kommer i arbete.

För att på sikt kunna upprätthålla vår framgångsrika kollektivavtalsmodell i Norden, är det också viktigt att EUs fördrag ändras så att vi får en balans mellan ekonomiska friheter och fackliga rättigheter. Vi från LO Sverige har därför, tillsammans med våra systerorganisationer i Tyskland och Österrike, samt de svenska, tyska och österrikiska socialdemokraterna drivit frågan om ett socialt protokoll till EUs fördrag.

Nu håller vi tummarna för att även Danmark, Finland, Island och Norge ställer sig bakom vårt initiativ och därmed ansluter sig till kampen mot social dumpning i Europa. I förslaget till uttalande från SAMAK-mötet är frågan om socialt protokoll en av de viktigaste handlingspunkterna. Vi måste säkra ett schyst och anständigt arbetsliv för alla. Det är här den viktigaste kampen om framtidens Norden står.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.