Till lo.se Sök Meny
Nobels fredspris 2015 till partssamverkan

Nobels fredspris 2015 till partssamverkan

Idag välkomnar vi mottagarna av Nobels fredspris 2015, Tunisian National Dialogue Quartet, till LO. Jag kan välvilligt erkänna att jag är lite (ok, mycket…) exalterad över att de kommer till LO. Men den starkaste känslan är en enorm stolthet och glädje över att PARTSSAMVERKAN tilldelats Nobels fredspris. Det är ett stort erkännande av den viktiga roll parterna i arbetslivet spelar för samhällsutvecklingen nationellt och globalt.

Den tunisiska dialogkvartetten består av LOs systerorganisation UGTT, the Tunisian General Labour Union, arbetsgivarorganisationen the Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts, människorättsorganisationen the Tunisian Human Rights League, samt advokatsamfundet the Tunisian Order of Lawyers. Genom konstruktiv dialog och samverkan har de, som norska Nobelkommittén uttrycker det i sin motivering, bidragit till:
”att Tunisien på ett fåtal år har kunnat etablera ett konstitutionellt styrelseskick med grundlagsfästa rättigheter för hela befolkningen, oberoende av kön, politisk övertygelse och religiös tro.”

Med detta har Tunisiens dialogkvartett visat världen att samarbete i längden alltid är starkare än våld och konflikt.

Insikten om den avgörande roll som social dialog och starka oberoende arbetsmarknadsparter kan spela för demokratisk utveckling och samhällsutvecklingen i stort, gör att vi i svensk fackföreningsrörelse aktivt stöder facklig utbildning, organisationsutveckling och partsdialog över hela världen. Detta gör vi framförallt genom LO-TCO-Sacos biståndsorganisation Union to Union.

Idag när en allt större del av arbetsmarknaden och den fackliga verksamheten är global till sin karaktär, är det internationella fackliga samarbetet viktigare än någonsin. Vi har ett gemensamt ansvar i världen för att hantera de många utmaningar som finns i det globala arbetslivet. Därför välkomnar och stöttar LO Sveriges statsministers initiativ om en Global Deal, som just syftar till att vi globalt samverkar för att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras och att vi skapar förutsättningar för väl fungerande social dialog.

Det finns en rad exempel på hur just partssamverkan, eller social dialog, mellan fria fack och arbetsgivare, spelat en betydande roll för demokrati och samhällsutveckling. Och just idag ser vi fram emot att få fira det viktiga arbete för fred, försoning och demokrati i Tunisien.

Tunisiska dialogkvartetten är en inspiration för alla oss som tror att demokrati och mänskliga rättigheter måste vara grunden för allt fredligt samhällsbygge.

Se seminariet i LO Play.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.