Till lo.se Sök Meny
Colombia: Världens farligaste land för fackligt aktiva!

Colombia: Världens farligaste land för fackligt aktiva!

Idag anländer Colombias president Santos till Sverige för att träffa statsminister Löfven, näringslivsrepresentanter och fackliga företrädare. Colombia är ett av världens absolut värsta länder att vara fackligt aktiv, enligt ITUC Global Rights Index som publicerades förra veckan.

Förra året mördades 20 fackligt aktiva i Colombia och 210 hotades till livet. Våldet har satts i system. Under de senaste decennierna har i snitt 80 fackliga företrädare mördats varje år. Straffriheten för våld mot fackföreningsmedlemmar är 96,7 procent. Det är alltså i princip riskfritt att mörda fackliga. Nästan alla mördarna går fortfarande fria!

Vad får våldet, förtrycket och straffriheten för effekt på Colombias fackföreningsrörelse och arbetslivet? Ja, organisationsgraden sjunker naturligtvis när det är förenat med livsfara att gå med i ett fackförbund. För 20 år sedan var 12 procent av arbetstagarna organiserade; idag är det 3,8 procent. Mindre än tre procent av alla arbetstagare omfattas idag av kollektivavtal.

Facken är svaga på grund av förtrycket och våldet. Och så länge facken är svaga, kommer våldet och förtrycket att fortgå. Det är en ond cirkel.

Både regeringar och arbetsgivare i Colombia har kunnat ägna sig åt upprepad antifacklig aktivitet utan nämnvärda konsekvenser. Efter år av gerillakrig i Colombia, har den nuvarande regeringen höga ambitioner för en varaktig fredsprocess, vilket Sverige ger stöd till. Mot bakgrund av Colombias usla meritlista, de extrema farorna som fortfarande hotar fackligt aktiva i Colombia och de upprepade kränkningarna av fackliga rättigheter, måste fokus också ligga på mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokratiskt samhällsbyggande.

LO samarbetar med de colombianska facken CUT och CTC i ett Sida-finansierat program för utveckling av arbetsmarknadslagstiftning, kallat Labour Law Development Programme.

Målet med programmet är att harmonisera de colombianska lagarna med internationella arbetslivsnormer så att ratificerade ILO-konventioner tillämpas i praktiken.

Fackens budskap till president Santos är att Colombia måste stärka arbetstagares rättigheter och stoppa våldet – annars kommer landet fortsätta vara ett av världens allra farligaste länder för fackligt aktiva.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.