Till lo.se Sök Meny
Union to Union

Union to Union

Idag lanserar vi, tillsammans med TCO och Saco, en ny gemensam biståndsorganisation Union to Union. Jag känner mig stolt och glad över att vi – efter ett års förberedelsearbete – kan välkomna Saco och akademikerförbunden i det fackliga utvecklingssamarbetet.

Att den samlade svenska fackföreningsrörelsen nu samarbetar för att stärka mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt och minska fattigdomen är en enorm styrka för oss alla. Fackliga organisationer är en viktig kraft för utvecklingen i världen. Många länder i världen har lyft sig ur fattigdom under de senaste årtionden men samtidigt växer klyftorna mellan fattiga och rika människor inom länder på ett mycket oroande sätt.

Här kan det fackliga biståndsarbetet med fokus på att stötta fackföreningar runt om i världen till att själva förbättra sina arbetsvillkor och teckna kollektivavtal med arbetsgivarna göra en stor skillnad. I en ny rapport visar Internationella valutafonden IMF på det direkta sambandet mellan starka demokratiska fack och jämnare fördelning av resurser i ett land. Vårt arbete utgör alltså ett viktigt bidrag för att minska klyftorna i världen.

Namnet Union to Union reflekterar vårt fackliga arbetssätt. Vi samarbetar med fackliga systerorganisationer över hela världen och stöttar på plats – genom 99 fackliga utvecklingsprojekt i ett åttiotal länder. Från fack till fack! Det är på många sätt ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte, som är av lika stort värde för oss som för våra samarbetsorganisationer. Därför Union to Union!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.