Till lo.se Sök Meny
Rädda TTIP – förändra investerarskyddet! 10 frågor och svar om TTIP

Rädda TTIP – förändra investerarskyddet! 10 frågor och svar om TTIP

Idag inleds Socialdemokraternas partikongress i Västerås. Det är många viktiga frågor som berör LOs medlemmar som kommer att diskuteras. En av dem är frågan om hur Socialdemokraternas ska ställas sig till förhandlingarna om ett avtal om handel och investeringar mellan EU och USA, det s.k. TTIP. (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

LOs arbete med TTIP började exakt för två år sedan, då ordförande Karl-Petter Thorwaldsson träffade Richard Trumka, ordförande för den amerikanska fackliga centralorganisationen AFL-CIO. Intresset för TTIP har sedan dess växt i både i den svenska och i den europeiska debatten. Här kan du läsa om LO åsikter och policyarbete om TTIP. Tio frågor och svar om TTIP

Den mest kontroversiella frågan har varit förslaget om skydd för investeringar och en tvistelösning mellan stat och investerare. Den engelska förkortningen ISDS (Investor to State dispute settlement) brukar användas. LO anser att en struktur där investerare ska kunna klaga på staters beslut i en särskild ordning utanför det vanliga domstolsväsendet, kan i sig riskera att påverka möjligheterna till demokratiskt beslutsfattande.

Det är uppenbart att frågan om investerarskydd måste ses i ljuset att de multinationella företagen de senaste decennierna har vunnit makt på nationalstatens och arbetstagarnas bekostnad.

Det finns flera rapporter om fall där ISDS utmanar nationalstatens rätt att reglera för det allmännas bästa. Det är fall som dessa som får fackliga och andra organisationer att se rött. Kampanjer i sociala medier är ett verktyg att sprida information och möjlighet att agera, som tex ISDS fall i El Salvador. Jag känner inte till detaljerna i fallet och vet att många förutsättningar är annorlunda i EU och USA, men känslan kvarstår. Genom ISDS finns idag kraftfulla internationella regler för företags RÄTTIGHETER, regler som alltför ofta sätter marknaden före människan. Det är provocerande stor skillnad mellan de svaga internationella regler för företags SKYLDIGHETER, såsom OECDS riktlinjer för multinationella företag och FNs ramverk för företag och mänskliga rättigheter. Denna obalans måste motverkas. Det är nog nu!

LO har arbetat hårt för att TTIP inte ska innehålla ett ISDS i traditionell bemärkelse och är mycket glada över att Socialdemokraterna nu är inne på samma linje. Idag skriver Karl-Petter Thorwaldsson tillsammans med näringsminister Mikael Damberg en artikel om Socialdemokraternas nya linje i frågan om investerarskydd, en linje som förhoppningsvis vinner gehör på partikongressen. Behovet är stort att tänka nytt i frågan om investerarskydd!

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet är också mycket kritiska till ISDS. Igår röstade Europaparlamentets utskott för internationell handel om en resolution om TTIP. Utskottet sänder en viktig signal till Kommissionen om stärkta rättigheter för arbetstagare, skydd av offentliga tjänster och att investerarskyddet behöver reformeras i grunden. Åsikterna går delvis isär vad som beslutet om investerarskyddet egentligen innebär, och debatten kommer att bli intensiv inför och under omröstningen i plenum den 10 juni. Men en sak är säker; vad Europaparlamentet tycker är mycket betydelsefull både nu och när slutlig ställning ska tas. Och sannolikt kommer Sveriges riksdag också rösta om förhandlingsresultatet.

EUs handelskommissionär Cecilia Malmström har presenterat ett förslag till reformerat ISDS. LO menar att detta är ett steg i rätt riktning, men det är en lång bit kvar att gå! ISDS får aldrig utformas på ett sätt som riskerar att undergräva demokratiska fattade beslut eller hotar arbetstagares rättigheter! För att TTIP ska bli verklighet måste frågan om en tvistlösningsmekanism mellan investerare och stat få en lösning som kan vinna brett stöd.

——
I LO Play kan du se en 20 minuters film där LO-utredaren Susanne Lindberg Elmgren ger en kort bakgrund samt redogör för de svenska fackens hållning i frågan.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.