Till lo.se Sök Meny
”Ja, men …” till TTIP. Inte ”Ja. Amen.”

”Ja, men …” till TTIP. Inte ”Ja. Amen.”

Förhandlingarna om ett transatlantiskt handels- och investeringsavtal (TTIP) pågår för fullt. I dagarna möts förhandlarna från EU och USA i New York för en ny runda. TTIP-debatten växer, så också i Sverige. Det är bra. En seriös debatt med många röster, baserad på fakta, behövs.

I dag torsdag anordnar riksdagen en offentlig utfrågning om TTIP , där EU-kommissionär Cecilia Malmström och näringsminister Mikael Damberg talar. LO är också inbjuden och jag har då tillfälle att ger vår syn på TTIP.

LO:s åsikt till avtalsförhandlingarna mellan EU och USA kan sammanfattas med ”Ja, men …” Hur kommer då det sig? Varför säger vi Ja, när så många andra verkar säga Nej?

Svensk fackföreningsrörelse är och har alltid varit frihandelsvänner. Vi är övertygade att Sverige, som är litet exportberoende land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar.

LO, TCO och Saco samarbetar nära när det gäller TTIP. Vi vill vara en konstruktiv part för att påverka förhandlingarna och därmed slutresultatet. Vår positiva inställning skiljer sig åt från flera fackliga organisationer i Europa och USA. Men i grund och botten har vi samma utgångspunkter; att avtalet måste blir hållbart och slå vakt om arbetstagares rättigheter, politikens manöverutrymme och demokratiska fattade beslut.

Frågan som har fått störst uppmärksamhet är frågan om investerarskydd och tvistelösning mellan stater och företag (på engelska Investor-state dispute settlement). Det är uppenbart att frågan om investerarskydd måste utgå från en allmän uppfattning om det är de multinationella företagen som har ökat sin makt de senaste decennierna, på nationalstatens och arbetstagarnas bekostnad.

LO ser stora problem med en ordning där utländska företag kan stämma stater som fattar beslut som påverkar deras företag. (2 ) dagens arena, juni 2014)Vi måste våga tänka nytt i denna fråga.

LO har arbetat hårt för att TTIP inte ska innehålla ett ISDS i traditionell bemärkelse och är mycket glada över att Socialdemokraterna nu är inne på samma linje. Vi vet att Socialdemokratiska gruppen i europaparlamentet är också mycket kritiska. TTIP, med ett ISDS, kommer att få svårt att passera Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Jag hoppas alla inser detta!

Offentliga tjänster är en annan stor fråga inom ramen för TTIP-debatten. Det råder stor oklarhet och delade meningar om definition av offentliga tjänster(public service). Vissa organisationer, däribland europeiska fackliga organisationer menar att TTIP kommer innebära en automatisk liberalisering av offentliga tjänster. EU och USA säger att TTIP inte tvingar länder att öppna sina marknader när det gäller offentliga tjänster och att vissa sektorer är helt undantagna. Vad som detta kommer att betyda i praktiken är svårt att säga.

I denna diskussion måste vi komma ihåg att Sverige i dag har en av världens mest liberaliserade offentliga tjänster, så frågan kan inte bara handla om TTIP:s vara eller icke vara. Exempelvis är frågan om vinstdrivande företag i välfärden varken EU eller USA:s fel. Den politiken är utformad enligt ett svenskt (och dåligt) recept! LO kommer att hålla noga koll på frågan om offentliga tjänster. I den gemensamma policy med TCO och Saco står det att avtalet inte får ”inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras, vad som ska drivas av samhället i egen regi, vad som ska utföras av statliga monopol, välfärdssystemens utformning och liknande.”

En central fråga för oss är förstås hur arbetstagares rättigheter ska skyddas i TTIP.LO har tillsammans med TCO och Saco uppvaktat EU-kommissionen om respekt för nationella arbetsrättsliga system och att värna möjligheter för enskilda länder att upprätthålla en hög ambitionsnivå när det gäller skydd för arbetstagare.
Vi vill vara säkra på att det inte finns något i avtalet som kan äventyra grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, eller påverkar den svenska kollektivavtalsmodellen.

Det är angeläget att riksdagens utfrågning idag bidrar till en seriös och öppen TTIP debatt i Sverige. LO hoppas att regeringen och EU-kommissionen ger klara besked i viktiga frågor.

De svenska facken är frihandelsvänner, men inte till vilket pris som helst. Vi tror att TTIP blir av och vill se till att det blir bra.

De svenska facken säger alltså ”Ja, men…”! Inte ”Ja. Amen.”

——-
I LO Play kan du se en 20 minuters film där LO-utredaren Susanne Lindberg Elmgren ger en kort bakgrund samt redogör för de svenska fackens hållning i frågan.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.