Till lo.se Sök Meny
Almega far med osanning

Almega far med osanning

I Studio ett igår – en bit in i inslaget Arbetsförmedlare: Många nyanlända har upplevt hemska saker – påstod Almega att antalet arbetslösa utrikes födda med förgymnasial utbildning är 227 000. Det är oklart vilken åldersgrupp och vilket år Almega refererar till, vilket samtidigt spelar mindre roll. Det viktiga att förstå är att det är en grov överdrift.

Till min rapport I skuggan av hög arbetslöshet – om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering (som du finner i en preliminär version här) har jag beställt data från SCBs Arbetskraftsundersökningar (AKU) om bland annat arbetslöshet för år 2013. Dessa data gäller åldersgruppen 20 till 64 år. Med utgångspunkt i det (tabell 3.1 i rapporten) vill jag klargöra tre förhållanden:

  1. Det totala antalet arbetslösa utrikes födda motsvarar 135 500.*
  2. Det totala antalet arbetslösa utrikes födda med förgymnasial utbildning motsvarar 39 600.
  3. Sett enbart till utrikes födda med upp till tio år i Sverige, gäller att 24 800 förgymnasialt utbildade är arbetslösa.

Den tredje punkten är viktig eftersom de som främst ska nyetablera sig i samhället och på arbetsmarknaden är utrikes födda med jämförelsevis kort tid i Sverige.

150424. Diagram Almega

Det är ett väldigt stort avstånd mellan såväl 24 800 som 39 600 och 227 000. Den stora frågan är vad Almega refererar till. Det är, minst sagt, högst oklart.

 

* Sett till åldersgruppen 15-74 år var det totala antalet arbetslösa utrikes födda år 2013, 144 800. Motsvarande siffra för år 2014 var 152 700 (SCB/AKU). Under 2014 invandrade omkring 127 000 personer i samma åldersgrupp (15-74 år).

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.