Till lo.se Sök Meny
Låt oss tala klarspråk: Kina ÄR en diktatur

Låt oss tala klarspråk: Kina ÄR en diktatur

När Kina idag rullar ut röda mattan för Sveriges statsminister, är det lätt att förblindas. Vi har ledande politiker i Sverige som svävar på frågan om Kina är en diktatur. Låt oss tala klarspråk: Kina är en repressiv diktatur som tystar medborgarrättsaktivister, oliktänkande och dissidenter. Ofta med våld.

Fackliga rättigheter existerar överhuvud taget inte i Kina. All China Federation of Trade Unions, ACFTU, är den enda tillåtna fackliga organisationen i Mainland Kina. De kallar sig facklig organisation men det är av principiell vikt att tydligt klargöra att ACFTU inte är en självständig demokratiskt styrd fackförening, utan ett organ underordnat den kinesiska staten och kommunistpartiet. Enligt ACFTUs egen konstitution ska organisationen utgöra ”en bro mellan kommunistpartiet och den arbetande massan” och de är förbjudna att vidta stridsåtgärder. Tvärtom ska ACFTU aktivt försöka förhindra strejker. Ledare på hög nivå utses av kommunistpartiet och väljs inte underifrån.

Jag har svårt att se på vilket sätt det skulle gagna Kinas arbetstagare att företrädas ”fackligt” av den kommunistiska stat som förtrycker dem och kränker deras rättigheter.

I Guangdong-provinsen finns embryon till oberoende fackliga organisationer som stödjer arbetares rättigheter. Under de senaste åren har repressionen mot dessa ”Labour NGOs” ökat och det är tydligt att myndigheterna under inga omständigheter kommer tillåta utvecklingen av fria fack. Flera Labour-NGOs har tvingats att lägga ner sin verksamhet.

Västvärldens relation till Kina är komplex. Jag förstår att Stefan Löfven av realpolitiska skäl inte kan knäppa de kinesiska diktatorerna på näsan. Vi är ekonomiskt beroende av Kina, inte minst genom de svenska företag som är närvarande där. Kinas politiska betydelse i världen har vuxit i takt med landets ekonomiska tillväxt och det är i praktiken omöljligt att isolera landet. Problemet i relationen med den kinesiska regimen är att både skapa en nödvändig dialog och stärka utbytet samtidigt som man för fram kritik och inte blir eftergiven.

Och vi måste vara beredda att betala priset för att stå upp för mänskliga rättigheter. Norge har fått erfara att det kostar att kritisera Kina. Sedan den fängslade kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fick Nobels fredspris 2010 har Beijing fryst relationerna med Norge, lagt frihandelsförhandlingar på is, förstärkt restriktioner för import av norsk lax och utelämnat Norge från listan över europeiska länder som erbjuds visumfria resor till Kina. Ingen kontakt har funnits på politisk nivå och norska regeringsföreträdare får inte visum till Kina. I den kinesiska logiken betyder det ironiskt nog också att norska LO-ledaren är svartlistad i Kina.

Jag hoppas och tror att Kina en dag blir fritt och demokratiskt. Då kommer Kinas befolkning att komma ihåg vilka som stod upp för deras rättigheter och människovärde.

Vill du veta hur det går för de arbetare som försöker stå upp för sina mänskliga rättigheter i Kina, tycker jag att du ska titta på denna hemligt inspelade film från arbetardemonstrationer. Då förstår du varför Kinas arbetare behöver oss för att stå upp för dem!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.