Till lo.se Sök Meny
Värdesäkring borde vara en självklarhet

Värdesäkring borde vara en självklarhet

Flera medier (se här, här och här) har sedan i går kväll rapporterat om vad som väntas komma i slutbetänkandet från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som lämnas till ansvarig minister 2 mars 2015.

Det som rönt mest uppmärksamhet är att kommittén tycks vara överens om någon form av indexering av taket för högsta ersättning i arbetslöshetsförsäkringen.

Det vore positivt med en bred överenskommelse om indexering. Det borde ses som en självklarhet eftersom allt annat innebär att försäkringsvärdet per automatik urholkas i relation till löneutvecklingen i ekonomin i takt med att tiden går. Det skulle ge tillit till försäkringen samtidigt som den blir hållbar och stabil. En indexering kan däremot inte utgå från dagens orimligt låga tak för högsta ersättning.

Arbetslöshetsförsäkringens värde har under lång tid urholkats sedan den gamla indexeringen togs bort 1993 och takhöjningar blev beroende av politiska beslut. Mellan 1993 och 2002 höjdes taket för ersättningen tre gånger, 1997, 2001 och 2002. Den högsta ersättningen är sedan dess 680 kronor per dag eller 14 960 kronor per månad. Den högsta försäkrade månadslönen är med det 18 700 kronor.* Det har lett fram till ett läge 2015 som innebär att:

  • 10 procent av heltids- och deltidsarbetande kan räkna med att få 80 procent av tidigare lön (200 dagar) om de blir arbetslösa och uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning.
  • 1 procent av enbart heltidsarbetande kan räkna med detsamma.

LOs kortsiktiga krav på högsta ersättning i arbetslöshetsförsäkringen är att 70 procent av heltids- och deltidsarbetande ska kunna få 80 procents ersättning vid arbetslöshet. Då skulle högsta ersättning behöva vara 1 179 kronor per dag, vilket motsvarar 25 939 kronor i månaden. Det är 80 procent av en månadslön på 32 424 kronor.

Det är till den taknivån som en indexering bör kopplas: För att en indexering ska vara värdefull krävs alltså att också taket för högsta ersättning höjs avsevärt. Och indexeringen bör följa löneutvecklingen i ekonomin, inte prisutvecklingen. Det är priset på arbete, inte priset på varor, som arbetslöshetsförsäkringen måste värdesäkras mot.

I ett första skede, utifrån medieuppgifterna, ser vi det som positivt att kommittén gemensamt ser ut att ha rört sig mot förslag om höjda tak och indexering. Det vore konstruktivt och värdefullt om myten att trygghetsförsäkringar med generös ersättning skulle innebära lägre sysselsättning också avfärdas: Att vägvalet mellan hög ersättning, krav och kontroll respektive låg ersättning (ekonomiska incitament) tydliggörs.

Enligt uppgift kommer slutbetänkandet från parlamentariska socialförsäkringsutredningen att bli omfattande, runt 1 000 sidor. Det är oklart hur många av dessa som ägnas åt arbetslöshetsförsäkringen, men vi kommer (förstås) att återkomma med fler synpunkter.

 

* Mellan 1 juli 2001 och 31 december 2006 fanns ett förhöjt tak för ersättning. Det gällde de första hundra dagarna i en arbetslöshetsperiod. Det förhöjda taket avskaffades 2007.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.