Till lo.se Sök Meny
Fairtrade och facket – två rörelser, samma mål?!

Fairtrade och facket – två rörelser, samma mål?!

Idag äger ett unikt möte rum i LO-huset. Det är en internationell konferens under värdskap av LO och Fairtrade Sverige med bl a fackligt aktiva från Indien, Kenya och Peru. Syftet är att vi tillsammans kan se till att arbetstagare i länder med utbredd fattigdom kan organisera sig med sina arbetskamrater och få en inkomst som det går att leva på.

Arbetare ska inte spelas ut mot varandra. Det är grunden för den fackliga solidariteten och den känner inga landsgränser. Idag produceras många av de varor som vi konsumerar i länder med utbredd fattigdom under oacceptabla förhållanden för människa och miljö. Långa arbetsdagar utan rast och vila – för en lön som inte går att leva på – är en verklighet för många människor.

Vi vet att konsumentmakt också kan vara ett effektivt verktyg att väcka opinion och åstadkomma förbättringar. Det var också därför fackföreningsrörelsen var drivande när dåvarande Rättvisemärkt etablerades i Sverige. Nu är det en rad olika aktörer – såväl enskilda företag, organisationer, kommuner osv – som bidrar till den stora ökningen av Fairtrade-märkta produkter de senaste åren.

En av de frågor vi ska diskutera idag är kravet på levnadslön. En lön som det går att leva på är en mänsklig rättighet, men i många länder ser verkligheten annorlunda ut.

Från LO och LO-förbundens sida driver vi därför kravet på levnadslön genom vårt internationella fackliga samarbete. Och Fairtrade har nu tagit på sig ledartröjan bland konsumentmärkningarna för arbetet med levnadslön inom jordbrukssektorn och påbörjat arbetet för att införa levnadslöner på Fairtrade-certifierade plantage. I slutet av 2015 kommer det att finnas nivåer för varje land och region där Fairtrade verkar.

En avgörande del i detta arbete är att arbetstagarna har rätt att organisera sig. Det är genom facklig organisering som arbetstagare kan ställa krav på förbättring av löner och andra anställningsvillkor. Här har Fairtrade och de fackliga organisationerna ett gemensamt ansvar att försäkra sig om att formerna för det fungerar.

Fackföreningsrörelsen och Fairtrade vill med denna konferens utbyta kunskap om och erfarenheter av arbetstagares rättigheter runtom i världens länder, och knyta band för framtida samarbete. Konferensen kan följas live i LO Play.

Konferensens titel är ”Fairtrade och facket – två rörelser, samma mål?” och avslutas alltså med ett frågetecken. Jag hoppas att vi efter konferensen kan byta ut frågetecknet mot ett utropstecken!

Fairtrade och facket har olika roller, arbetssätt och ansvar, men tillsammans kan vi uträtta mer.

Läs mer på Dagens Arena.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.