Till lo.se Sök Meny
Två viktiga löften om arbetslöshetsförsäkringen

Två viktiga löften om arbetslöshetsförsäkringen

För ungefär ett år sedan föreslog LO att de nödvändiga takhöjningarna i arbetslöshetsförsäkringen skulle kunna göras stegvis perioden 2014 till 2016. Det första steget hörsammades inte av den borgerliga regeringen. Men den nya rödgröna regeringen aviserar en höjning av högsta ersättning samt att ersättningen ska vara 80 procent av tidigare lön (upp till taket) under hela arbetslöshetstiden. Som första steg är det bra, och det är bara att utropa: Äntligen, det var på tiden!

Om höjningen ligger i linje med det löfte som socialdemokraterna gav hösten 2013 i sin budgetmotion kommer högsta ersättning de första hundra arbetslösa dagarna att motsvara 20 025 kronor per månad respektive 16 720 kronor per månad därefter. Detta innebär att den högsta försäkrade månadslönen i arbetslöshetsförsäkringen ökar från 18 700 till 25 000 kronor (de första hundra dagarna). Det motsvarar en lönenivå som täcker ungefär 35 procent av deltids- och heltidsarbetande anställda 2015.

LOs krav på kort sikt är att minst 70 procent av arbetstagarna ska kunna försäkra sina löneinkomster till 80 procents ersättningsnivå. Det innebär att månadslöner upp till 32 500 kronor skulle behöva försäkras 2015. Det behövs därmed ytterligare steg för att höja högsta ersättning också 2016 och 2017.*

Utöver detta ska den rödgröna regeringen inleda ett arbete så att fler kan kvalificera sig och ansluta sig till försäkringen. Det är rimligt, samtidigt som det inte bör dras i långbänk. Ambitionen bör vara att utreda 2015 och införa förbättringar från 2016.

Det centrala måste vara att socialdemokraterna och miljöpartiet snabbt kommer överens om vilka principer som ska vara vägledande för bättre villkor i arbetslöshetsförsäkringen. Vad gäller kvalificering bör en viss mängd arbete under sex månader respektive avklarade studier på gymnasie- och eftergymnasial nivå samt svenska för invandrare vara vägledande. Dessutom måste villkoren för deltidsarbetslösa ses över och förändras. Principiellt viktigt som utgångspunkt är då att tillfälligt timanställda och fast deltidsanställda är i väsentligt olika situationer och att villkoren därmed inte bör se likadana ut.

LO anser att arbets- och studerandevillkor samt villkor för deltidsarbetslösa bör utformas så att en klar majoritet av nytillträdande såväl som mer etablerade arbetstagare har ett relevant försäkringsskydd. Arbetslöshetsförsäkringen måste vara rättvist utformad när arbetslivets villkor dras isär mellan individer och arbetstagargrupper.

________________

* Dessa löneuppgifter bygger på samtliga deltids- och heltidsarbetandes månadslöner enligt SCB/Linda 2011. 2011 års löner har räknats upp med procentuella timlöneökningar enligt Ekonomiska utsikter våren 2014 för åren 2012 till 2015.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.