Till lo.se Sök Meny
Om jag vore du, Margot!

Om jag vore du, Margot!

Stort grattis till utnämningen som Sveriges utrikesminister, Margot Wallström! Nu har du möjligheten att ändra inriktningen på vår utrikespolitik för att – på riktigt – möta de utmaningar vi står inför i dagens globaliserade värld. Det handlar om att minska klyftorna inom och mellan länder. Om schyssta villkor i de globala leverantörskedjorna. Om miljö- och klimatfrågan. Jämställdheten. Och kampen för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Margot, jag hoppas att du – liksom jag – fortfarande tror på en rättvis värld! Om jag vore Sveriges nya utrikesminister skulle jag fokusera på att få till stånd globala politiskt hållbara lösningar med bindande regler. Det är en överlevnadsfråga för mänskligheten att vi lyckas vrida utvecklingen i hållbar riktning, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Idag är det många i Sverige som upplever sig som globaliseringens förlorare – eller till och med offer. Min vision är att alla människor ska dra fördelar av globaliseringen. Det kräver dock att människan sätts före marknaden. Att vi utjämnar maktbalansen mellan arbete och kapital. Och mellan marknad och politik.

Jag skulle vilja se ett globalt handslag för att främja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. En New Global Deal mellan arbete och kapital. En första början för att nå detta långsiktiga mål, är att Sverige driver på för starkare samverkansstrukturer i internationella organ såsom ILO, FN, EU, OECD, WTO, IMF och Världsbanken. Jag tror att vi på så vis kan nå de uppgörelser som krävs för att exempelvis sänka arbetslösheten, minska klyftorna, öka jämställdheten, säkra schyssta arbetsvillkor och stoppa rovdriften på miljön.

Samverkan med arbetsmarknadens parter kan bidra till att skapa en rättvis, inkluderande och långsiktigt hållbar tillväxt. Om jag vore utrikesminister, skulle jag se till att få med samverkansperspektivet på alla nivåer.

I EU-samarbetet handlar det om att verka för att den sociala dialogen rustas upp efter att ha tappat tempo och kraft. De fackliga rättigheterna måste också ges en starkare ställning på den inre marknaden genom att vi lägger till ett socialt protokoll i EU-fördraget. Precis som den nya regeringen nu vill driva! Bättre partssamverkan och bättre resultat i sakfrågor måste prägla bl a handelsavtal, regler för bolagsstyrning och arbetsmarknadslagstiftning.

När det gäller ILO – som ju är central för partssamverkan på det globala planet – behövs ett offensivt initiativ för att utveckla och förstärka organisationen. Det handlar bland annat om att ILOs övervakningsmekanism respekteras, men också om att ILOs kärnkonventioner implementeras i alla länder.

Margot, fria fackföreningar och mänskliga rättigheter i arbetslivet är viktiga i kampen för global rättvisa. Den tröja som du har på dig ska inte behöva kännas obehagligt trång eller kliande för att den kanske tillverkats av en kvinna i Bangladesh som jobbar 112 timmar i veckan och ändå inte får en lön som hon kan leva på.

Alla tröjor ska tillverkas på ett schysst sätt. Det är faktiskt också en utrikespolitisk fråga!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.