Till lo.se Sök Meny
Fas 3 går i graven – värt att fira

Fas 3 går i graven – värt att fira

På fredag presenteras Sveriges nya arbetsmarknadsminister. Hen som får uppdraget får kavla upp ärmarna riktigt ordentligt, för det är ett digert arbete som krävs för att sätta svensk arbetsmarknadspolitik på rätt kurs. Inte minst när det gäller Arbetsförmedlingen och insatserna till arbetslösa, den aktiva arbetsmarknadspolitiken, finns väldigt mycket att göra.

Ur förhandlingarna mellan S och Mp kom idag ett mycket glädjande besked på den fronten; fas 3 kommer att slopas. Beskedet var väntat. Både partierna har, liksom V, länge varit uttalade motståndare till den borgerliga regeringens program för långtidsarbetslösa. Med tanke på att kritiken mot programmet med tiden också sökt sig in i den tidigare regeringens egna led och att opinionen mot fas 3 är stark borde beslutet inte möta nämnvärt motstånd. Vi är många som sedan länge insett att fas 3 är ett slöseri med människors arbetsmotivation och kompetens. Programmet har fört människor längre bort ifrån arbetsmarknaden, istället för närmare.

Istället för fas 3 vill S och Mp satsa på extratjänster och så kallade flexjobb, samt utbildning. Det är bra. Vad den som länge stått utan arbete behöver är erfarenheter från riktiga arbetsuppgifter på riktiga jobb, hos riktiga arbetsgivare – med lön och villkor enligt kollektivavtal. Det stärker kopplingen till arbetsmarknaden, det ger individen möjlighet att visa att hen har kunskaper och erfarenheter av värde och det skapar vägar vidare i arbetslivet. Flexjobben är inspirerade av en dansk förebild. Det viktiga för Sverige blir att lära av erfarenheterna från grannlandet, positiva såväl som negativa.

Med slopandet av fas 3 tas ett viktigt första steg för en reformerad arbetsmarknadspolitik som lägger grund för effektiv matchning och omställning på arbetsmarknaden. Men som sagt, mycket arbete återstår. Arbetsförmedlingen måste formas till ett nav för matchning och omställning på arbetsmarknaden. Det förutsätter ökade möjligheter för myndigheten att jobba med arbetssökande som står relativt nära arbetsmarknaden, och att ge tidiga insatser när det behövs. Bara en förmedling som jobbar bra med de starka kan hjälpa också den som har en svagare position på arbetsmarknaden. Den rustande kraften i arbetsmarknadspolitiken måste stärkas – fler måste ges möjlighet att i arbetslöshet skaffa sig ny kompetens eller bygga vidare på befintlig. Så kan kraven på arbetsmarknaden mötas långt bättre än idag. Det vore smart.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.