Till lo.se Sök Meny
Bygg nya Arbetsförmedlingen klokt

Bygg nya Arbetsförmedlingen klokt

Personliga möten spelar roll. Att jag som arbetslös faktiskt träffar min arbetsförmedlare ökar mina chanser till jobb. Det visar forskning. De danska forskarna Jonas Maibom Pedersen, Michael Rosholm och Michael Svarer har visat på en påfallande effekt av tidiga och frekventa möten mellan den som blivit arbetslös och dennes arbetsförmedlare; en skillnad i sysselsättning på omkring 10 procent. De individuella träffarna fungerar bättre än gruppträffar.

Arbetsförmedlingen har också egna erfarenheter som visar på betydelsen av personliga möten. En uppföljning av ett arbete med tätare personliga möten för öppet arbetslösa visade följande: Den som hade sådana med sin förmedlare la mer tid på sitt jobbsökande och var mer benägen att söka jobb på annan ort, jämfört med den som inte hade täta möten.

Förklaringarna till att möten gör skillnad är sannolikt flera. Bakom resultaten ligger troligen både en effekt av stärkande möten och av att rent ut sagt vilja slippa dessa. Oavsett vilket har det betydelse att arbetslösa och förmedlare ses för att gemensamt se över jobbmöjligheter, behov och tillgång till stöd och insatser samt för att klarlägga individens eget ansvar och skyldigheter.

Med detta i åtanke framstår beskedet från Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg om att lägga ner en tredjedel av myndighetens alla förmedlingskontor som ett felslut, vilket vi från LO påpekat på DN debatt. Lägg här till de mjukare värden som också är av vikt när det handlar om Arbetsförmedlingens fysiska tillgänglighet. Att gå in i arbetslöshet är för de allra, allra flesta förknippat med kris. Att i en tid av stress och ängslan få ett mänskligt bemötande ska inte underskattas.

LO vill se en klok och varsam reformering av Arbetsförmedlingen. Myndigheten måste göras till nav för matchning och omställning på arbetsmarknaden. Det är den tyvärr inte idag. Mikael Sjöbergs besked om att lägga om kursen för att också börja jobba med arbetslösa som bedöms ha relativt goda chanser till jobb är extremt viktigt och välkommet. Det är helt nödvändigt att Arbetsförmedlingen gör sig relevant för fler arbetstagare och arbetsgivare. Bara om myndigheten blir bra på den enklare matchningen kan den också bli bra på att öppna dörrar in på arbetsmarknaden för arbetslösa med sämre jobbchanser.

Att Arbetsförmedlingen blir bättre på arbetsgivarkontakter är viktigt. Men det får inte ske på bekostnad av kontakter med arbetslösa. Även dessa brister idag. Många har tur om de alls träffar sin förmedlare. Så kan vi inte ha det.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.