Till lo.se Sök Meny
Nu krävs ny riktning för Arbetsförmedlingen

Nu krävs ny riktning för Arbetsförmedlingen

En administratör av arbetslöshet eller ett effektivt nav för matchning och omställning på arbetsmarknaden? Vad vill vi ha Arbetsförmedlingen till? För LOs del är det självklart det sistnämnda som ska eftersträvas. Det kräver en helt ny riktning för Arbetsförmedlingen.

I dagarna publicerade SVT den webbsända dokumentären Vägen till fas 3. Det är en betraktelse som bekräftar bilden av en havererad arbetsmarknadspolitik – som har försatt Arbetsförmedlingen i ett näst intill omöjligt läge. För den som inte tidigare förstått hur urholkat stödet till arbetslösa blivit under regeringen Reinfeldts tid vid makten är den halvtimmeslånga dokumentären ett måste.

Vi får möta Lennart Bergman som varit arbetslös i sex år, och befunnit sig i fas 3 de senaste knappa två åren. Nu går han på så kallad ”fas 3-mässa” för att hitta sin andra anordnare av det som kallas sysselsättning; men som inte ska förväxlas med vad de flesta av oss tänker på när vi hör ordet sysselsättning, nämligen arbete med lön för mödan. Lennart Bergman uttrycker sin frustration: ”Jag mådde jättedåligt när jag åkte hit, för det är inga jobb. Det här handlar inte om jobb.”

Om de omkring 34 000 inskrivna i fas 3 konstaterar professor Anders Forslund, IFAU, kortfattat: ”De hamnar där trots att de nog förmodligen, med rätt hjälp, skulle ha kunnat fått jobb.” Det summerar ganska väl hur svagt och baktungt utformad den aktiva arbetsmarknadspolitiken är idag: För den som blir arbetslös finns minimalt med stöd att hämta hos Arbetsförmedlingen under det första året i arbetslöshet. Därefter väntar jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2; 450 dagar med absolut tyngdpunkt på jobbsökaraktiviteter. Efter ett år i arbetslöshet är hjälpen alltså stöd för att söka jobb. Därefter väntar fas 3. Och som en av förmedlarna i filmen säger till en av de många inskrivna han är satt att hjälpa: ”Det är ju inte bra.. det kommer inte att utveckla dig något. Tyvärr är det ju så.”

Lägg till detta ett enormt pressat läge för landets alla arbetsförmedlare. Med ansvar för så många som drygt 300 arbetslösa blir det givetvis omöjligt för förmedlare att uppnå kvalitet i vare sig kontakterna med de inskrivna eller arbetsgivare. Uppgiften blir istället att administrera arbetslösheten.

Detta måste förändras. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken måste läggas om. Det ensidiga fokus som idag innebär att enbart den som redan står långt ifrån arbetsmarknaden kan få del av rustande insatser och fördjupat stöd måste brytas. Det leder myndigheten i fördärvet. Självklart krävs priorteringar, men bara om Arbetsförmedlingen är en plats dit starka arbetssökande vänder sig kan den hjälpa också den som har en svagare position på arbetsmarknaden. Bara om arbetsgivare ser Arbetsförmedlingen som ett effektivt nav för matchning kommer de att vända sig till förmedlingen för stöd i rekryteringar.

Vi har under de senaste åren hört åtskilliga vittnesmål om en ineffektiv arbetsmarknadspolitik. När nu åtta år av högerstyre är till ända finns hopp om att vi äntligen kan ta oss till en politik och en arbetsförmedling bortom fas 3.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.