Till lo.se Sök Meny
Du och jag för Gaza

Du och jag för Gaza

Jag har haft svårt att ta in bilderna från Gaza de senaste veckorna. Förödelsen som kriget fört med sig är så monumental. Fyra hundra palestinska barn har dödats. Fyra hundra. På mina barns skola går det fyra hundra barn (som på sina sommarlov förmodligen är lyckligt ovetande om kriget på Gazaremsan). Fyra hundra barn. Grymheten går nästan inte att ta in.

Kriget på Gazaremsan, som startade för en månad sedan idag, har fått förödande konsekvenser för ett samhälle som redan tidigare var sargat av Israels blockad och interna konflikter. Fler än 1800 palestinier har dödats, de flesta civila och alltså 400 av dem barn. Jag kan inte släppa just det där med barnen. 67 israeler har dött i kriget, av dessa är 64 soldater. Inga barn, tack och lov. Närmare 10000 människor i Gaza har skadats, nästan en tredjedel av dessa rapporteras vara barn. 30 procent av Gazas befolkning har tvingats fly sina hem och 65000 personer beräknas ha fått sina hem så förstörda att det inte går att återvända dit.

Bakom alla dessa siffror döljer sig oändlig sorg, blod och tårar. När jag ändå försöker ta in det, känner jag nästan panik över att kanske inte kunna göra något. Det behövs ju stora humanitära insatser för att lindra befolkningens lidande i Gaza. Men det behövs också insatser för att förhindra att kriget upprepas. Varaktig fred kan bara nås genom dialog och samarbete israeler och palestinier emellan. LO och Världsfacket menar att det behövs kraftfullt stöd från omvärlden för att uppnå en fredlig tvåstatslösning.

Samtidigt behövs andra krafter, som arbetar på andra nivåer. Och alla kan faktiskt göra något! Här kommer en lista med exempel på vad du och jag kan göra för Gaza:

– Stötta Palmecentrets insamling till stöd för civilbefolkningen i Gaza #duochjagförgaza (Postgironumret är 570-2)

– Skicka ett vykort till FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon med ditt Photo for Peace – för att visa ditt stöd för en fredlig lösning i Gaza #peacelikemine

– Kräv att regeringen inför ursprungsmärkning av varor från de illegala israeliska bosättningarna, så som Storbritannien och Danmark gjort. Idag tvingas man avstå helt från att handla varor som är Made in Israel för att vara säker på att inte köpa bosättningsvaror (som SodaStream). En bojkott av bosättningsvaror skulle sätta ekonomisk press på Israel och ge incitament till företagen att flytta sin produktion ur bosättningarna.

Olof Palmes Internationella Center, som LO är en del av, har sedan länge stöttat ett antal organisationer i Gaza och på Västbanken som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Palmecentret stöder lokala folkrörelser, fredsorganisationer och fackförbund. Just nu arbetar dessa organisationer främst med att tillgodose akuta humanitära behov. De delar ut mat och besöker skadade barn på sjukhus. De organiserar röj­nings­arbete och hjälper barn som blivit föräldra­lösa. De finns på plats. De behöver hjälp. På kort och lång sikt. Kom ihåg #duochjagförgaza pg. 570-2

LO är sedan länge aktivt i Palestina-frågan. Vi har samarbetat med palestinska LO, PGFTU, sedan mer än tio år – bland annat inom ett projekt som fokuserade på facklig uppbyggnad, arbetsmiljö, jämställdhet, och frågan om våld mot kvinnor, på arbetsplatsen och i samhället i stort. Vi har också upparbetade relationer med israeliska LO, Histradut, som liksom PGFTU är medlem i Världsfacket IFS. Det samarbetsavtal som funnits mellan PGFTU och Histradut sedan mitten av 90-talet måste användas som grund för att de två facken ska kunna spela en aktiv roll i fredsarbetet. LO deltar också i ILOs (FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) arbete på de ockuperade områdena. Vi delar ILOs och Världsfackets analys att ockupationen, muren och bosättningarna är de avgörande hindren för bildandet av ett självständigt, demokratiskt och fritt Palestina.

Blockaden mot Gaza måste hävas. Israels ockupation av Palestina måste stoppas. Alla bosättningar måste avvecklas. Kriget och övervåldet måste få ett slut. Fyra hundra barn. Det räcker nu.

Det internationella samfundet har ett politiskt ansvar att agera. Men kom ihåg att du och jag också kan göra något för Gaza!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.