Till lo.se Sök Meny
Dubbelmissen – hur unga går miste om jobb

Dubbelmissen – hur unga går miste om jobb

Hur kan ungas vägar till jobb stärkas? Den frågan lyfter LO idag under politikerveckan i Almedalen. Förhoppningen är att bidra till ett konstruktivt samtal om träffsäkra och kloka lösningar – inom skolan, på arbetsmarknaden och längs vägen däremellan.

Ungas arbetslöshet engagerar, och det är förstås väldigt bra. Alltför många ungdomar tvingas börja sitt vuxenliv i arbetslöshet, och alltför många unga på arbetsmarknaden tvingas leva med det hot om arbetslöshet som arbetsgivares staplande av visstidsanställningar innebär. Det behövs åtgärder för att stärka unga människors vägar till en trygg etablering på arbetsmarknaden.

Särskilt engagerade i frågan om ungdomars chanser till jobb vill arbetsgivarorganisationen Visita visa sig. Det finns knappast någon besökare i Visby som inte lagt märke till den aggressiva kampanjen Dubbelstöten, som även i år har fått följa med till politikerveckan. Med kampanjen kämpar Visita för att bevara två av de reformer som den borgerliga regeringen genomfört – den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och den sänkta restaurangmomsen. Med begreppet ”Dubbelstöten” vill Visita göra gällande att unga skulle drabbas särskilt hårt om dessa båda skattesänkningar togs bort.

Vad Visita inte nämner är vad de två reformerna har gemensamt; de skapar möjligen jobb men de gör det till mycket höga kostnader. När IFAU utvärderat de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga har de konstaterat att de jobb som skapas kommer till ett mycket högt pris. Samhället köper ett jobb till priset av fyra. Det tål att upprepas: ETT jobb till priset av FYRA. När Konjunkturinstitutet utvärderade restaurangmomsen blev slutsatsen att den kanske, kanske skapat 4 000 jobb, och då blir priset per jobb också i detta fall mycket högt.

Istället för en dubbelstöt borde vi tala om en dubbelmiss. För det är vad dessa reformer är, en enda stor dubbelmiss som drabbar unga. Våra gemensamma resurser kan användas klokare. Istället för dessa generella och ineffektiva lösningar kan selektiva, träffsäkra och skarpa insatser för att verkligen stödja unga i behov av det komma till stånd. Mindre pengar skulle rinna rakt ner i fickan på företag.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.