Till lo.se Sök Meny
Arbetslöshetsförsäkringen: hur långt räcker den för dig?

Arbetslöshetsförsäkringen: hur långt räcker den för dig?

Att drabbas av arbetslöshet blir för allt fler en ekonomisk chock. Det beror på att taket för högsta ersättning senast höjdes 1 juli 2002. Då höjdes ersättningen till 14 960 respektive 16 060 kronor per månad (för de första hundra ersättningsdagarna). Den senare avskaffades av den borgerliga regeringen från 1 januari 2007 och den högsta ersättningen per månad har sedan dess alltså varit 14 960 kronor per månad. Dessutom beskattas, i spåren av införda jobbskatteavdrag, försäkringsersättning hårdare än lön. Trots att vägen till arbetslöshetsförsäkringen går genom arbete.

När Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, hade sitt seminarium i Almedalen framkom också att bara omkring 20 procent av de arbetslösa får ersättning från en kompletterande inkomstförsäkring samtidigt som endast 10 procent verkligen får 80 procent av sin tidigare lön i ersättning. Arbetslöshetsförsäkringen är dock långt ifrån enbart till för den som (för tillfället) är arbetslös. Den är en försäkring för alla arbetstagare. Under våren 2014 har LO-ekonomerna visat att enbart 1,3 procent av dem som arbetar heltid i år förväntas kunna få den utlovade 80-procentsnivån om arbetslösheten slår till.

Vad som återstår efter snart åtta år med den borgerliga regeringen är alltså en arbetslöshetsförsäkring som för de flesta innebär grundtrygghet.

Hur långt skulle 14 960 kronor per månad räcka för dig? Det går ganska lätt att få en bild av det genom Konsumentverkets budgetkalkyl.

Som ett experiment kollade jag hur långt det skulle räcka för mig. Förutsättningarna är att jag är ensamstående och bor i Stockholms kommun. För att beräkna kostnader för livsmedel, kläder, telefon och media med mera använder jag Konsumentverkets budgetsiffror. I övrigt gäller att jag bor i hyresrätt, är medlem i fackförbundet Handels (där hemförsäkring ingår) och Handels a-kassa och att jag har studielån. Medlemsavgiften och återbetalningen av studiemedlet baseras på a-kasseersättningen. Jag har en kronisk sjukdom (diabetes) och maxar högkostnadsskydd för både läkarbesök och mediciner under ett år. Däremot har jag ingen bil, men väl månadskort för kollektivtrafiken. (Inga utgifter för tandläkarbesök har lagts in.)

Resultatet är nedslående. Jag skulle gå back med 1 088 kronor varje månad.

För mig var det här just nu ett experiment, ett sätt att visa hur illa ställt det är med försäkringsskyddet vid arbetslöshet. För tusen och åter tusen är det här verklighet, en mycket påtaglig del av vardagen. I maj 2014 var drygt 400 000 personer öppet arbetslösa och 177 461 personer sökande i program med aktivitetsstöd. Många av dem har dessutom än lägre ersättning och därmed en svårare ekonomisk sits..

Det här är en stor sak. Dessutom är även den aktiva arbetsmarknadspolitiken kraftigt urholkad. Något som bland annat innebär att stödet till arbetslösa brister. Arbetsförmedlingen klarar inte att hålla täta kontakter, varken med arbetslösa eller arbetsgivare. Dessutom är det svårt att möta individuella behov av rustande insatser, i synnerhet tidigt i arbetslöshetsperioden.

Matchningen mellan arbetslösa och lediga jobb skulle förbättras betydligt om större kraft lades på att förbättra både arbetslöshetsförsäkringen och den aktiva arbetsmarknadspolitikens innehåll, istället för att arbetslösheten görs till ett allt större individuellt ansvar medan staten drar sig undan och tar mindre ansvar. Det skulle stärka omställningsförmågan och den moderna och hållbara arbetslinjen (se vidare här). En modern och hållbar arbetslinje är i allt väsentligt grunden för en positiv strukturomvandling och framtidstro. Det har länge varit en konkurrensfördel för Sverige, som ett litet land i en globaliserad ekonomi. Så är det inte längre.

Utan någon egentlig politisk debatt har det skett ett systemskifte i arbetslöshetsförsäkringen. När Mårten Palme, professor i nationalekonomi, deltog på LOs seminarium Hur bygger vi en hållbar arbetslinje för full sysselsättning på framtidens arbetsmarknad? uttryckte han det som ”reform genom passivitet”. Det är en talande beskrivning. Att inte göra något kan visa sig vara mycket effektiv politik.

Den politiska debatten har alltför länge tillåtits stanna vid en problemformulering runt arbetslöshetsförsäkringen som är ohederlig. Det håller inte att ställa en bra arbetslöshetsförsäkring mot arbete. Det är inte svart eller vitt. Den borgerliga regeringens jobbpolitik har inte heller lett till högre sysselsättning eller lägre arbetslöshet. Den har bara ökat klyftorna i samhället och på arbetsmarknaden. Sverige kan bättre. 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.