Till lo.se Sök Meny
Det finns inga jobb på en död planet!

Det finns inga jobb på en död planet!

”Varför sysslar facken med klimat- och miljöfrågor”, undrar en bekant till mig. ”Ni ska väl ägna er åt jobbfrågan, fackliga rättigheter och social jämlikhet?” Ja, just det. Precis därför driver vi på för en schyst grön omställning. För att det handlar om framtidens jobb och global rättvisa.

I den globaliserade värld vi lever i, krävs det mer internationellt samarbete för att lösa de utmaningar och hot vi står inför och som i slutändan drabbar våra medlemmar. Inte minst miljö- och klimatfrågan, som är gränsöverskridande till sin natur.

Världsfacket ITUC, där LO ingår i ledningen, har under de senaste 10 åren stärkt sitt miljö- och klimatarbete. Fokus har legat på att uppmärksamma behovet av en rättvis grön omställning och att påverka beslutsfattare på global nivå att höja ambitionsnivån i klimatförhandlingarna. På ITUCs världskongress i Berlin i slutet av maj beslöt vi att hållbara jobb ska vara ett av ITUCs tre prioriterade områden under de kommande fyra åren.

I samband med kongressen lanserades också kampanjen Unions4Climate Action, som LO ställt sig bakom. Syftet med Unions4Climate är dels att höja det fackliga engagemanget i kampen mot klimatförändringen, som riskerar att slå ut jobb i många delar av världen. Och dels att sätta tryck på världens beslutsfattare inför klimattoppmötet COP21 i Paris 2015.

Vår målsättning är ett ambitiöst och bindande avtal under FN:s klimatkonvention. Om jordens temperatur fortsätter öka, riskerar det leda till fler klimatkatastrofer som cykloner, översvämningar, torka och höjd havsnivå. Detta drabbar framförallt fattiga länder och orsakar ofta svårt lidande, förstörda försörjningsmöjligheter och förlorade jobb. Klimatkrisens offer är till stor del fattiga kvinnor i syd. Det är därför också de som har mest att vinna på kraftfulla åtgärder för att stoppa klimatförändringen.

Fackens globala solidaritet måste omfamna arbetet för klimaträttvisa. För LOs del innebär det bland annat att vi stödjer Sveriges klimatmål om noll i nettoutsläpp av växthusgaser. Vi vill också att det investeras i järnvägstrafik och annan kollektivtrafik, samt att Sverige satsar mer på forskning och utveckling av eldrivna fordon. Och så arbetar vi i EU för bindande mål för minskade utsläpp, för ökad andel förnybar energi och för ökad energieffektivisering.

Hållbarhetsomställningen är dagens och morgondagens avgörande samhällsfråga. Om inte miljömålen nås, hotas i sin tur ekonomisk och social hållbarhet. Det är jobben som står på spel!

Det är därför facken i världen tänker vara en del av hållbarhetsomställningen. Inte för att det är en miljöfråga. Utan för att det handlar om hur vi lever. Hur vi arbetar. Ja, det är helt enkelt en jobbfråga. En fråga om framtidens jobb.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.