Till lo.se Sök Meny
Arbetarnas feministiska FN?

Arbetarnas feministiska FN?

Världsfacket IFS, med sina 176 miljoner medlemmar i 161 länder, kallas ibland arbetstagarnas FN. När delegater från världens alla hörn nu samlats för facklig världskongress påminner det lite om FNs generalförsamling. Men till skillnad från FN, är nästan hälften av delegaterna på IFS kongress kvinnor.

Hur lyckas man uppnå nästan jämn könsrepresentation i en ganska så mansdominerad facklig värld? Svaret stavas K V O T E R I N G!

image

Världsfackets stadgar säger helt enkelt att kongressdelegationerna ska vara jämställda och att minst 30 procent av de som sitter i IFS beslutande organ ska vara kvinnor.

Andelen kvinnor i det globala arbetslivet ökar nästan överallt. I den industrialisering vi i dag ser i till exempel Thailand, Filippinerna och Bangladesh spelar kvinnorna en avgörande roll. Inom en del branscher, som till exempel klädindustrin, är de flesta anställda kvinnor. Jämställd representation inom alla delar av fackföreningsrörelsen är viktig såväl för att stärka demokratin som att göra fackföreningsrörelsen mer relevant för de grupper som vi representerar.

Nu tar Världsfacket, med LOs starka stöd, nästa steg i arbetet för jämn könsrepresentation. Det är upp till bevis för de nationella fackliga centralorganisationerna på hemmaplan. Kampanjen Count us in! har satt som mål att andelen kvinnor på beslutsfattande positioner nationellt ska vara minst 30 procent till 2018 och att andelen kvinnliga medlemmar ska ha ökat med fem procent.

Världsfackets kampanj faller väl inom ramen för LOs egen målsättning för jämn könsrepresentation. Och vi kan spela en viktig roll i arbetet för en mer jämställd fackföreningsrörelse internationellt, samtidigt som vi för vår feministiska kamp hemma.

För det är väl ändå troligt att fler kvinnor väljer att organisera sig, som medlemmar, aktivister och ledare, om fackföreningsrörelsen speglar könsfördelningen på arbetsmarknaden. Jag är också övertygad om att vi, genom att stärka kvinnors fackliga ledarskap, även stärker fackets möjlighet att skapa bättre villkor för alla arbetare.

Internationell facklig feminism forever!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.