Till lo.se Sök Meny
LO vill ha en tredelning av föräldraförsäkringen. Inget annat.

LO vill ha en tredelning av föräldraförsäkringen. Inget annat.

Tack vare uppmärksamma läsare av Sveriges jämställdhetsbarometer 2014, som vi presenterade 4 mars, har vi förstått att vi uttryckt oss otydligt om hur LO ser på föräldraförsäkringen. Det var klumpigt.

LOs kongressbeslut från 2012 lyder så här: ”Stärk ett mer jämställt deltagande i arbetslivet genom en tredelning av föräldraledigheten. Som ett första steg bör föräldraförsäkringens icke överlåtbara månader snarast utökas med ytterligare två månader till sammanlagt fyra.”

Vi har ingen annan uppfattning och rapporten kommer att korrigeras på denna punkt när den trycks igen. Vi vill så klart att det tydligt framgår att detta är LOs uppfattning. Vårt förslag om föräldraförsäkringen i jämställdhetsbarometern ändras därför till detta:

  • Föräldraförsäkringen ska tredelas, varav en period knyts till vardera förälder och en period går att använda mer flexibelt. Som ett första steg ska, under nästa mandatperiod, två ytterligare månader läggas till de två månader som idag är reserverade till vardera föräldern. Regeringen måste initiera en översyn av föräldraförsäkringens effekter på omsorg, arbete och försörjning ur ett klass- och könsperspektiv.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.