Till lo.se Sök Meny
Ny generaldirektör – samma usla insatser till arbetslösa

Ny generaldirektör – samma usla insatser till arbetslösa

Äntligen har regeringen presenterat Arbetsförmedlingens nya generaldirektör. På torsdagsförmiddagen (27 februari) meddelades att Mikael Sjöberg tar klivet från GD-posten på Arbetsmiljöverket till Arbetsförmedlingen.

Att Mikael Sjöbergs nya uppdrag innebär en rejäl utmaning har knappast någon missat. Arbetsförmedlingen har under lång tid fått ta emot omfattande kritik för sitt arbete med att matcha arbetssökande mot lediga jobb. I debatten har det stundtals låtit som om myndigheten helt skulle ha spelat ut sin roll. Det är naturligtvis helt fel. Sveriges omkring 400 000 arbetslösa behöver en välfungerande arbetsmarknadsmyndighet som effektivt sammanför arbetssökande med lediga arbeten, och som stärker den som står svagt rustad i konkurrensen om jobben.

Mikael Sjöbergs utmaning blir att leda en myndighet som ges alltför dåliga förutsättningar att göra ett gott arbete. Arbetsförmedlingens ramar bestäms av den arbetsmarknadspolitik regeringen beslutar om – och på den fronten är tyvärr inget nytt. Regeringen väljer att stå fast vid en arbetsmarknadspolitik som genom ett starkt fokus på jobbsökaraktiviteter, tidsgränser och sanktioner ska pressa arbetslösa att acceptera första bästa jobb, oavsett vilken lön och vilka villkor det innebär. I spåren av denna politik växer långtidsarbetslösheten. De så kallade garantiprogrammen där långtidsarbetslösa i första hand erbjuds ytterligare mer stöd för att söka jobb fortsätter att växa. Idag finns mer än 100 000 personer i jobb- och utvecklingsgarantin och av dem är nära 36 000 inskrivna i arbetsmarknadspolitikens återvändsgränd Fas 3.

Utrymmet att genom aktiva och rustande insatser stärka kompetensen hos arbetssökande är extremt litet i dagens arbetsmarknadspolitik. Därmed är förutsättningarna för en effektiv matchning dåliga. Glappet mellan den kunskap och kompetens som finns och den som efterfrågas av arbetsgivare består.

Mikael Sjöberg lyfter själv förtroendet för Arbetsförmedlingen som en av de viktigaste frågorna för myndigheten att arbeta med. Men liksom Sjöberg konstaterade vid presskonferensen måste det arbetet börja i frågan om vad det låga förtroendet kommer sig av. Svaret finns i utformningen av arbetsmarknadspolitiken.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.