Till lo.se Sök Meny
Med i matchen eller sitta på läktaren ?

Med i matchen eller sitta på läktaren ?

”Det är bättre att vara med i matchen än att sitta på läktaren och klaga”. Så kan LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldssons budskap sammanfattas när han deltog på en konferens för samtliga förbundsordföranden i LO, TCO och Saco. Temat för konferensen var TTIP, det transatlantiska partnerskapsavtalet mellan EU och USA som just nu förhandlas.

Igår ägde ett toppmöte rum i Washington som tar upp avtalet mellan EU och USA, det sk. TTIP. Samma dag presenterade LO, TCO och Saco en gemensam policy som redogör för de utgångspunkter och minimikrav som den svenska fackföreningsrörelsen har för att kunna vara fortsatt positiv till ett transatlantiskt avtal. I en artikel i Dagens Industri skriver ordföranden om vikten av att TTIP blir bra.

Svensk fackföreningsrörelsen har alltid stått upp för frihandel och behöver göra det även i framtiden. Vi intar en något annan position än flera av våra europeiska och amerikanska fackliga kamrater och vi behöver vara lyhörda för deras verklighet. Förhandlingarna kommer att få svårt att lyckas om inte fackföreningsrörelsen ”är med på vagnen”. Därför att det viktigt att både regeringen och näringslivet lyssnar på våra argument så att vi gemensamt står upp för frihandel under hållbara villkor. Idag svarade Handelsministern i en debattartikel att regeringen också ställer sig bakom våra principiella utgångspunkter presenterade i artikeln och hoppades på fortsatt konstruktiv dialog.

TTIP är viktigt av flera skäl. Vi hade gärna sett multilaterala avtal, men eftersom WTOs Doha-runda endast nått begränsad framgång så ser vi nu allt fler bilaterala avtal. TTIP kommer att bli det viktigaste och största avtalet någonsin. EU och USA står för ca hälften av världens produktion och ca en tredjedel av världshandeln. Två utvecklade ekonomier har ett särskilt ansvar och krafttag behövs för globalt ledarskap. Också viktigt att TTIP blir bra utgångspunkt för kommande investeringsavtal, tex med Kina.

Men TTIP inte till vilket pris som helst. Vi är inte naiva, som vissa hävdar. Goda arbetsvillkor får aldrig bli handelshinder. Vi måste också värna det politiska handelsutrymmet. Och vi behöver diskutera hur vi bäst kan se till att avtalet slår vakt om sund konkurrens och goda arbetsvillkor. Svensk fackföreningsrörelse säger nej till ett system där enskilda företag kan stämma stater för demokratiskt fattade beslut.

Det handlar också om att ha beredskap för strukturomvandling som handeln alltid leder till. Det handlar om en arbetslöshetsförsäkring som ger inkomstskydd i händelse av arbetslöshet, ett utbildningssystem som skapar konkurrenskraft och en arbetsmarknadspolitik som kan parera förändringar på arbetsmarknaden. Det är viktigt för ett fortsatt stöd för globalisering och ökad handel.

Vi är beredda på den matchen.

——————-
Läs också
blogginlägg av Owen Tudor, TUC (”brittiska LO”) efter en konferens om TTIP och regleringar
debattartikel av Karl-Petter Thorwaldsson i San Fransisco Chronicle tillsammans med Handelskammarens Maria Rankka.
– krönika där FFC-basen Lauri Lyly (finska LO) och VD:n för Finlands Näringsliv EK Jyri Häkämies på ledarsidan i Helsingin Sanomat den 25 januari.-140125 Helsingin Sanomat FFC)

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.