Till lo.se Sök Meny
Kräv fackliga och andra mänskliga rättigheter i Iran, Carl Bildt!

Kräv fackliga och andra mänskliga rättigheter i Iran, Carl Bildt!

Idag reser utrikesminister Carl Bildt till Iran, och blir därmed den första svenska utrikesministern att besöka landet sedan 2002. Relationerna mellan Iran och västvärlden har förbättrats sedan Hassan Rohani valdes till president förra året, och nu hoppas Carl Bildt kunna få igång en dialog med Iran om bl.a. mänskliga rättigheter.

De positiva signalerna som Carl Bildt verkar se på det området i Iran är tyvärr få. Iran är det land i världen, efter Kina, som avrättar flest människor. Enligt Amnesty har Iran under årets första veckor genomfört över 40 avrättningar.

Många av Irans politiska fångar är fackligt aktiva vars ”brott” är att kämpa för arbetares rättigheter och bilda fria fackföreningar. Flera har dömts till döden. Det som vi i Sverige alltså anser vara en grundläggande mänsklig rättighet, att organisera sig, riskerar man att få offra sitt liv för i Iran.

Under de senaste åren har situationen för de fackligt aktiva i Iran stadigt försämrats. Irans avsikter att utveckla relationerna med omvärlden och framstå som ett modernt land har inte inneburit någon förändring för de fackligt aktiva.

Förra året konstaterade FN:s arbetsorganisation ILO att Iran är ett av de tre länder i vilka levnadsvillkor, personlig frihet och fackligt arbete är mest begränsade. Svenska och internationella fackliga organisationer har upprepade gånger protesterat mot den grymma förföljelsen av fackligt aktiva i Iran och kritiserat att Iran som medlem av ILO inte ratificerat de tre kärnkonventionerna om organisationsrätten, förhandlingsrätten och minimiålder för arbete.

Carl Bildt bör under sitt Iranbesök driva frågan om frisläppandet av fängslade fackliga aktivister och andra politiska fångar i Iran. Han bör också pressa Rohani att vidta åtgärder för att hot, trakasserier och förföljelse av fackligt aktiva i Iran upphör samt tillse att ILOs kärnkonventioner respekteras.

Iranfrågan är viktig för Sverige och för LO, inte minst eftersom många av våra fackligt aktiva har rötter i Iran. LO-medlemmarnas engagemang för de fackliga kamraterna i Iran är starkt.

Senaste veckan har det talats mycket om den öppna dörrens politik i Iran. För de politiska fångarna har dörrarna varit låsta men Carl Bildt har nu chansen att visa att vi är många som bryr oss om mänskliga rättigheter i Iran – och försöka glänta lite på den iranska dörren. Kanske kan Sverige därmed bidra till att släppa in en liten liten glimt av hopp i Iran!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.